Selamat Datang di Kalurahan Garongan, Kapanewon Panjatan, Kulon Progo Jangan Lupa Terapkan 3M (Menjaga Jarak, Mencuci Tangan, dan Menggunakan Masker)  

Hari Jadi Kab. Kulon Progo

Administrator | 16 Oktober 2019 08:14:21 | Berita Desa | 68 Kali

Pada hari Selasa 15 Oktober 2019 yang bertepatan dengan hari Jadi Kabupaten Kulon Progo yang ke 68, Aparatur Pemerintah Desa Garongan mengikuti kegiatan Upacara di Alun-alun wates Kabupaten Kulon Progo.

Wondene pengetan adeging Kabupaten Kulon Progo warsa 2019 (kalih ewu sangalas) mendhet irah-irahan : “Dengan Inovasi Kita Wujudkan SDM Unggul dan Berkarakter Menuju Kemandirian Kulon Progo Yang Lebih Maju,”    

Irah-irahan punika, ngemu suraos inggih punika : sedaya perkawis ing panggesangan kita, saged kita rampungaken kanthi inovasi. Inovasi punika ugi mujudaken usaha ningkataken SDM ingkang unggul lan nggadhahi karakter ingkang sae. Menawi SDM Kulon Progo punika anggadhahi kaluwihan, kaunggulan lan potensi, pramila saged damel Kulon Progo sansaya majeng.   

Kula lan panjenengan minangka warga masyarakat Kulon Progo gadhah kuwajiban mbangun Kulon Progo midherek pakaryanipun piyambak-piyambak.

Maneka warni daya kekiyatan (potensi) ing Kabupaten Kulon Progo punika, saged dipun ginaaken kangge ningkataken kesejahteraan warga masyarakat Kulon Prgo. Salah satunggiling perkawis ing nginggil inggih punika warga masyarakat ingkang nggadhahi pendidikan saha ketrampilan ingkang inggil.

Dirgahayu Kulon Progo Ku, Majulah Kulon Progo Ku, Jayalah Kulon Progo Ku…

Silakan tulis komentar dalam formulir berikut ini (Gunakan bahasa yang santun)

Formulir Komentar (Komentar baru terbit setelah disetujui Admin)

Nama
No. HP
Alamat e-mail
Komentar
  CAPTCHA Image [ Ganti gambar ]
  Isikan kode di gambar
 

Wilayah Kalurahan

Aparatur Kalurahan

Layanan Mandiri


Silakan datang atau hubungi operator kalurahan untuk mendapatkan kode PIN anda.

Masukan NIK dan PIN

Sinergi Program

Agenda

Belum ada agenda

Komentar Terkini

Info Media Sosial

Lokasi Kantor Kalurahan


Kantor Desa
Alamat : GARONGAN, PANJATAN, KULON PROGO
Kalurahan : Garongan
Kapanewon : Panjatan
Kabupaten : Kulon Progo
Kodepos : 55655
Telepon :
Email : desagarongankp@gmail.com

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung